+123456789

Ouderraad

Volgens de statuten van de oudervereniging zijn de ouders automatisch lid van de OV. Aan dit lidmaatschap is een vrijwillige contributie verbonden, de ouderbijdrage.

Het doel van de oudervereniging is helpen met het organiseren van extra activiteiten. Met deze activiteiten hoopt de oudervereniging bij te dragen aan enerzijds  een goede sfeer binnen de school en anderzijds aan het creëren van een zo gezellig en veilig mogelijke tijd voor de leerlingen . Ouders kunnen zich opgeven om lid te worden en in de organisatie deel te nemen. U kunt daarvoor contact opnemen met de directie.

Voor allerlei activiteiten is geld nodig. Niet alle zaken kunnen door de school betaald worden. De oudervereniging neemt de kosten van een aantal activiteiten geheel of gedeeltelijk voor haar rekening. Daarom vraagt de oudervereniging jaarlijks aan de ouders om een vrijwillige bijdrage. Jaarlijks wordt in de algemene ledenvergadering van de oudervereniging vastgesteld over welk bedrag we spreken en aan welke activiteiten dit bedrag wordt besteed. De penningmeester doet hiertoe een voorstel dat gebaseerd is op een begroting. De oudervereniging beheert de gelden. Alle gelden zijn bedoeld voor activiteiten die de school niet uit de reguliere middelen kan bekostigen. Jaarlijks verzorgt de oudervereniging voor een inhoudelijke en financiële verantwoording.