+123456789

Visie op Identiteit en profilering

De Delta is een katholieke school in Almere Stedenwijk. Het betekent dat we geloven in kinderen, in hun toekomst en in de toekomst van onze samenleving waarin deze kinderen een plek zullen vinden. Het geven van goed onderwijs beschouwen wij als een dienst aan kinderen en aan de samenleving. Het gaat erom dat jonge mensen verantwoord leren leven in een vrije samenleving, in een geest van begrip, vrede, verdraagzaamheid, gelijkheid van geslachten en vriendschap tussen alle volken en etnische en religieuze groepen. Onze idealen en waarden zijn mede gevormd door de katholieke traditie en wij willen onze leerlingen daarmee een richting tonen. Dat zij die richting zelf volgen, is niet gezegd, en al helemaal niet verplicht. In respect en openheid tonen we de richting als inspirerende mogelijkheid. Ieder die daarvoor open staat is welkom op onze school.

De Delta heeft als school de maatschappelijke opdracht kinderen te begeleiden op de weg naar hun volwassenheid en hen toe te rusten voor de samenleving. Als katholieke school laten we ons bij die taak inspireren door het voorbeeld van Jezus van Nazareth. Hij keek naar mensen met mededogen, gaf hen vertrouwen en leerde hen een gemeenschap te vormen. Dat proberen wij ook te doen. Dit zijn grote woorden, en het is steeds een uitdaging om er iets van voor te leven. Het vraagt om eerbied en respect.
In elk kind vinden we iets van het goddelijke terug. Elk kind is uniek en heeft eigen talenten. Die mogen verder ontwikkeld worden. We leren hen hun mogelijkheden uit te bouwen en leren hen ook om te gaan met datgene waar ze minder goed in zijn. We leren kinderen dat ze er niet alleen voor staan. Leren doen we samen. Hulp geven en hulp ontvangen kun je leren, en is deel van een evenwichtige ontwikkeling.

Onze school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun herkomst of religie. Elk kind krijgt hier de kans zich te ontwikkelen als waardevol persoon. Onze eigen identiteit bewaren betekent open en gastvrij de ander erkennen en tot zijn recht laten komen. De Delta staat midden in de samenleving. Kinderen ontmoeten er elkaar, in hun verschillende afkomst en geloof. We investeren in goed burgerschap. We vragen van kinderen een open, ontdekkende en niet veroordelende houding naar hun groepsgenoten. We vragen hen goed naar elkaar te luisteren, het gesprek aan te gaan en betrokken te zijn op elkaar. Zo leren we de kinderen om positief kritisch op zichzelf en de ander te reageren en de waardigheid van elk mens te respecteren.